penganiyaan.jpg (5871 bytes)

   

          Penganiayaaan merupakan satu tekanan atau penindasan satu pihak ke atas satu pihak yang lain.Satu pihak bersikap tidak adil atau zalim ke atas pihak lain atau hanya menyebabkan mangsa itu tidak berpeluang mendapatkan haknya secara adil.Penganiyaan terhadap satu pihak atau makhluk yang lain dilarang keras dalam islam.

 

FAKTOR-FAKTOR PENGANIYAAN.

1. Hasad dengki
             a) berlaku disebabkan perasaan tidak senang hati satu
                     pihak disebabkan kelebihan yang ada pada pihak
                     lain yang tidak ada padanya.
             b) cara untuk mengatasinya;
                            - menyedari bahawa kelebihan itu kurniaan Allah
                               ke atas sesiapa yang dikehendaki.
                           - orang yang ada kelebihan harus memanfaatkan
                  kelebihannya untuk faedah bersama dan wajib                dikongsi   bersama orang lain.

2) Tamak.
         a) berlaku disebabkan sikap tidak mahu kkelebihan yang
                  ada pada dirinya dimiliki juga orang lain.
         b) ini juga disebabkan sikap tidak mahu sesuatu peluang
                didahului oleh orang lain.
        c) cara mengatasinya;
                        1) menginsafi bahawa bantu-membantu itu adalah
                              perkara yang wajib ditunaikan sebagai perintah
                              daripada Allah.
                    2) menginsafi bahawa pada diri kita juga ada hak
                             orang lain yang wajib kita tunaikan.

3) Tidak berupaya melawan nafsu.
        a) berlaku disebabkan emosi atau nafsu yang memuncak
                 sehingga dirinya dikuasai oleh nafsu.
        b) cara mengatasinya.
                       - menginsafi bahawa melepaskan nafsu dan emosi
                         sesuka hati boleh merosakkan diri sendiri dan orang
                         lain.

4) Dendam atau cemburu berlebihan.
         a) berlaku disebabkan seseorang itu merasakan bahawa
                  dia tidak atau kurang diberi perhatian atau merasa-
                 kan orang lain mendapat layanan yang lebih
                 daripadanya.
        b) cara mengatasinya ;
                      -  orang yang suka berdendam itu mestilah berfikiran
                           terbuka bahawa manusia memang tidak mungkin
                                      dapat melaksanakan keadilan seratus peratus
             Bagi seorang mukmin ini adalah masa yang sesuai
             untuk mendapat pahala sabar.
           - mengamalkan sikap tolak ansur, saling memahami
            dan sebagainya dalam diri.

 

JENIS-JENIS PENGANIAYAAN.

1) Penganiayaan ke atas makhluk.
       a) penganiayaan kanak-kanak
       b) penganiayaan wanita
       c) penganiayaan orang tua
       d) penganiayaan haiwan
       e) penganiayaan negara

2) Penganiayaan ke atas diri sendiri seperti melakukan
    perkara-perkara yang merosakkan maruah diri, keluarga,
    masyarakat dan agama seperti menagih dadah, minum
    minuman keras dan sebagainya.

KESAN BURUK PENGANIAYAAN.

1) Menyebabkan berlaku tekanan jiwa, kerosakan mental,
    dan perasaan rendah diri.
2) Menyebabkan individu hilang daya usaha atau tidak
    dapat berdikari.
3) Menggambarkan satu kehidupan masyarakat yang
    porak peranda.
4) Menjadikan golongan yang menganiaya menerima
     kutukan dan hinaan daripada masyarakat.

 

LANGKAH MENGATASI PENGANIAYAAN.

1) Kerajaan dan semua pihak hendaklah sentiasa mencari
    jalan untuk membanteras semua jenis penganiayaan.
2) Tindakan tegas hendaklah diambil tanpa mengira
    bangsa, pangkat dan keturunan.
3) Kerajaan hendaklah menyedarkan rakyat tentang
    tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri,keluarga
    dan masyarakat.
4) Menyediakan pusat rawatan kerohanian untuk membaiki
    kekosongan jiwa.

flurline.gif (1468 bytes)

Emblem02Home.gif (3987 bytes)

flurline.gif (1468 bytes)