rasuah.jpg (8340 bytes)

 

 1. Merupakan sogokan faedah berupaya wang atau barangan yang diberi kepada seseorang atau golongan tertentu untuk mendapatkan kepentingan secara tidak adil.
 2. Hukum rasuah adalah haram, berdosa ke atas orang yang memberi dan menerima rasuah.  Rasuah merupakan satu penganiayaan kepada orang lain.
 3. Rasuah diharamkan oleh Islam kerana:
      a) rasuah merupakan satu kegiatan tidak adil dalam masyarakat.
      b) rasuah boleh memupuk sifat tamak dan mementingkan diri sendiri dan orang
           lain menerima rasuah.
      c) keadilan tidak dapat dilaksanakan dalam masyarakat.
      d) orang yang sepatutnya mendapatkan hak diketepikan kerana tidak berupaya
           memberi rasuah dan menentang rasuah.
      e) menjadikan orang yang dipertanggungjawabkan untuk berkhidmat dalam
           masyarakat dan menjalankan amanah itu dengan jujur.
 4. Tiga golongan yang dilaknat oleh Allah :
      a) orang yang memberi rasuah ( AR- RASYI )
      b) orang yang menerima rasuah ( AL MURTASYI )
      c) orang yang menjadi perantaraan rasuah ( AR- RAISY )
 5. Bukti rasuah satu penganiayaan:
      a) penganiayaan ke atas diri sendiri, pemberi rasuah dan penerima rasuah
           terdedah kepada hukuman di dunia dan azab seksa di akhirat.  Rasulullah
           s.a.w bersabda:
              " Allah melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah. "
      b) penganiayaan ke atas orang lain iaitu orang yang sepatutnya berhak
           mendapat kepentingan dengan adil tetapi terlepas kepada pemberi rasuah.
      c) penganiayaan ke atas pemberi rasuah jika sekiranya dia dituntut memberi
          rasuah oleh penerima rasuah untuk mendapatkan haknya.  Dengan sebab
          itu juga dia boleh terhukum.
 6. Faktor- faktor yang menyebabkan rasuah:
      a) orang yang melakukan rasuah itu berpandangan bahawa kesenangan dan
           kemewahan di dunia ini sebagai matlamat hidup.
      b) dalam hati sudah tersemai sifat-sifat mazmumah seperti tamak, dangki dan
           sebagainya.
      c) lebih takutkan kesusahan di dunia daripada takutkan azab Allah di akhirat.
      d) sifat malas berusaha menjadikan dorongan untuk melakukan rasuah.
 7. Langkah langkah membasmi rasuah:
      a) memberi pendedahan dan kesedaran kepada orang ramai bahawa
           kehidupan di akhirat menjadi matlamat hidup setiap individu dan 
           kepentingan Allah, negara dan orang ramai lebih penting daripada
           kepentingan peribadi.
      b) berusaha mengukuhkan iman dengan mengosongkan hati daripada
           sifat-sifat mazmumah dan memupuk sifat-sifat mahmudah ( sifat-sifat
           terpuji ) seperti murah hati, suka menolong, merendah diri dan sebagainya.
      c) menanamkan rasa takut dengan azab Allah di akhirat yang lebih besar
          seksanya daripada kesusahan di dunia.

Emblem02Home.gif (3987 bytes)