IMAM AHMAD HANBAL RAHIMAHULLAH.

Riwayat hidup.

A) Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Ahmad b. Muhammad b.
     Hanbal b. Hilal As-Syaibani.
B) Beliau berketurunan Nabi sebelah nenek yang bernama Nazar b.
     Maad b. Adnan.
C)  Beliau dilahirkan pada 164 hijrah bersamaan 780 masihi. 
D)  Seorang ahli sunnah yang terbesar, Saleh dan Zuhud dianggap
      ( Mujaddid ) bagi abad ke 3 hijrah.
E)  Beliau meninggal dunia pada 241 hijrah bersamaan 855 masihi ketika
     berusia 77 tahun.
D)  Merupakan pengasas Mazhab Hambali.

 

SIFAT PERIBADI.

A) Sangat taat kepada gurunya dan tidak suka bercakap banyak.
B) Mempunyai daya ingatan yang kuat sehingga dapat menghafal hadis
     lebih banyak daripada orang lain.
C)  Suka memaafkan kesalahan orang lain.
D) Telah dipenjara dan didera kerana enggan mengakui pendapat
      Muktazilah bahawa Al-Quran adalah makhluk Allah.
E)  Beliau berjiwa besar, Zuhud dan tidak terpengaruh dengan
     kemewahan hidup.

 

KEISTIMEWAAN BELIAU.

A) Berminat dengan pelbagai ilmu pengetahuan seperti hadis, fikah dan
     ilmu Al-Kalam.
B) Digelar Al-Hakam kerana dapat menghafaz lebih daripada 700 000
     hadis.
C)  Kuat beribadat dan pernah bersembahyang 300 rakaat semalaman
     dan seminggu sekali khatam Al-Quran.

 

SUMBANGAN BELIAU.

A) Karangan beliau yang termasyhur ialah kitabnya Al-Musnad.
B) Menghasilkan tafsir Al-Quran, kitab An-NasihWal Mansuh, Taatur
    Rasul, Al-manasik, Al-kabir, Wal manasik Al-saghir.
C) Mazhab Imam Ahmad iaitu mazhab Hanbali berkembang di Baghdad,
    Mesir dan Syria.    
D) Menyebarkan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah.
E) Fatwa sahabat dianggap penting selepas Al-Quran dan As-Sunnah
    selepas itu barulah Kias.

 

flurline.gif (1468 bytes)

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH IMAM MALIK RAHIMAHULLAH IMAM   AS- SYAFIE RAHIMAHULLAH

Emblem02Home.gif (3987 bytes)
flurline.gif (1468 bytes)