tokoh.jpg (10338 bytes)

 

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP

A) NAMA SEBENAR IMAM ABU HANIFAH IALAH NOKMAN BIN THABIT. BELIAU BERKETURUNAN PARSI.

B)BELIAU DIGELAR HANIFAH KERANA;

    1)beliau mempunyai anak lelaki bernama hanifah ,lalu beliau digelar abu hanifah (bapa hanifah)

    2)beliau seorang yang kuat beribadat kepada allah.oleh itu digelar hanifah yang bermaksud cenderung dalam agama.

    3)beliau sangat rajin menulis ilmu-ilmunya.beliau rajin membawa tempat dakwat (dalam bahasa arab bermaksud hanifah), ke mana sahaja.

c) beliau dilahirkan pada tahun 80 hijrah bersamaan 699 masihi di kufah,iraq, semasa pemerintahan khalifah bani umaiyah, abdul malik bin marwan.

d)bapanya bernama thabit bin zuta ialah seorang saudagar .oleh itu, abu hanifah menurut jejak langkah bapanya menjadi saudagar menjual batu ubin yang dihasilkan sendiri.

KELEBIHAN IMAM ABU HANIFAH.

a) abu hanifah sangat berminat kepada ilmu pengetahuan. beliau sangat rajin mempelajari ilmu-ilmu yang belum diketahuinya dan mengajarkannya kepada orang lain.

b) beliau terkenal sebagai seorang yang kaya dan berilmu tetapi dermawan,amanah serta kuat beribadat.

c) beliau sangat bijak berebahas untuk mencari kebenaran.beliau terkenal dengan kepintaran mengeluarkan hukum apabila dikemukakan permasalahan kepadanya.imam syafie sewaktu ditanya mengenai abu hanifah : "tidak ada wanita yang dapat melahirkan seorang anak yang bijak seperti abu hanifah".

pendidikan.

a) Aabu hanifah lahir kira-kira 70 tahun setelah kewafatan nabi.oleh itu, beliau sempat bertemu dan belajar daripada beberapa orang sahabat nabi yang masih hidup. antaranya ialah anas bin malik, abdullah bin abi ufa,sahal bin abi saad,dan lain-lain lagi.

b) beliau mempelajari ilmu daripada kira-kira 200 orang guru,termasuk para sahabat dan tabiin.

c) beliau mempelajari ilmu al-quran dan menghafaz al-quran serta hadis-hadis. beliau juga mahir dalam ilmu sastera,serta ilmu usuludin (tauhid).

ketinggian akhlak

a) abu hanifah sangat menghormati guru. beliau sering memberi hadiah kepada guru-gurunya.

b) BELIAU JUGA SEORANG YANG SANGAT PEMURAH.JIKA MEMBELI BARANG, IA AKAN MEMBAYAR DENGAN HARGA YANG MAHAL SUPAYA PENJUAL MENDAPAT   HARGA YANG TERBAIK. TETAPI APABILA IA MENJUAL, IA AKAN MEMBERIKAN HARGA YANG MURAH UNTUK MERINGANKAN BEBAN SI PEMBELI.

C) BELIAU SANGAT MENJAGA MARTABAT DAN MARUAH DIRINYA SEBAGAI ULAMA.PERNAH BELIAU DIPUJUK UNTUK MEMEGANG BEBERAPA JAWATAN PENTING DALAM PEMERINTAHAN TETAPI SEMUANYA DITOLAK KERANA TAKUT DIRINYA DIPERGUNAKAN OLEH KHALIFAH-KHALIFAH UNTUK KEPENTINGAN MEREKA. APABILA BELIAU MELIHAT RAMAI ULAMA MENDEKATI KHALIFAH UNTUK TUJUAN-TUJUAN TERTENTU, BELIAU MENJAUHKAN DIRI DARIPADA ULAMA-ULAMA TERSEBUT.

D)BELIAU BUKAN SEORANG YANG PENDENDAM DAN SERING MENDOAKAN ORANG-ORANG YANG BENCI KEPADANYA.

ujian ke atas imam abu hanifah.

a) beliau pernah dipenjarakan oleh khalifah pada zamannya kerana menolak jawatan sebagai jurutulis surat-surat rasul dan menandatanganinya.

   ia berkata: "tidak mungkin nanti aku akan MENULIS SURAT UNTUK MEMANCUNG LEHER SEORANG ISLAM DAN MENANDATANGANINYA. DEMI ALLAH AKU TIDAK TURUT CAMPUR URUSANITU."

B) BELIAU PERNAH DIPENJARA DAN DISEBAT 100 ROTAN KERANA MENOLAK JAWATAN HAKIM DI KUFAH. IA BERKATA, "ROTAN INI LEBIH BAIK DARIPADA AKU KENA CEMETI ALLAH DI AKHIRAT."

C) SETERUSNYA, BELIAU PERNAH DIPENJARA LAGI OLEH KHALIFAH ABU JAAFAR AL-MANSUR KERANA ABU HANIFAH ENGGAN MENERIMA JAWATAN HAKIM DI BAGHDAD. DI DALAM PENJARA, BELIAU DISEKSA DENGAN PELBAGAI SEKSAAN.

    BELIAU KEMUDIANNYA DIBAWA MENGHADAP KHALIFAH ABU JAAFAR KERANA MASIH ENGGAN MENERIMA JAWATAN ITU WALAUPUN SETELAH DIPENJARAKAN. BELIAU DIBERI MINUM RACUN DAN DIBAWA BALIK KE PENJARA.

    APABILA MENEMUI AJAL, BELIAU SUJUD KEPADA ALLAH DAN TERUS WAFAT IAITU KETIKA BERUSIA 70 TAHUN DALAM BULAN REJAB 150 HIJRAH BERSAMAAN 767 MASIHI DAN DIKEBUMIKAN DI PERKUBURAN HIZRAN.

SUMBANGAN ABU HANIFAH.

A) BELIAU TIDAK SUKA MURID-MURIDNYA BERTAKLID, TETAPI DIGALAKKAN MENGGUNAKAN FIKIRAN ATAU DALIL-DALIL TENTANG SESUATU HUKUM.

B) BELIAU MERUPAKAN SEORANG ULAMA YANG   banyak berpegang kepada fikiran dalam menetapkan hukum  kecuali ada dalil-dalil yang kuat. inilah yang menyebabkan beliau tidak termasuk dalam golongan periwayat hadis.

 

flurline.gif (1468 bytes)

IMAM MALIK RAHIMAHULLAH IMAM AS-SYAFIE RAHIMAHULLAH IMAM AHMAD HANBAL RAHIMAHULLAH

Emblem02Home.gif (3987 bytes)

flurline.gif (1468 bytes)