IMAM  AS-SYAFIE RAHIMAHULLAH

RIWAYAT HIDUP.

A) Nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad b. Idris. Nama ibunya ialah Fatimah Al-Azadiah bt Abdullah b. Hasan b. Ali b. Abi Talib.

B) Beliau digelar As-Syafie sempena nama datuknya Syafie b. Saib.

C) Beliau dilahirkan pada tahun 150 hijrah bersamaan 767 masihi di Ghazzah, Palestin.

D) Beliau adalah Imam mazhab yang empat iaitu pengasas "Mazhab Syafie".

E) Beliau berasal dari keturunan Rasullah s.a.w pada sebelah datuknya, Abdul Manaf (datuk ketiga Nabi Muhammad s.a.w adalah datuk ke sembilan Imam Syafie.)

F) Beliau meninggal dunia pada tahun 204 hijrah bersamaan 820 masihi,ketika berusia 54 tahun dan dikebumikan di Arafah, Mesir.

 

SIFAT PERIBADI BELIAU.

A) Ketinggian akhlak

      a) sangat memuliakan guru-gurunya.Pernah digelar "tongkat Malik" .         b) sangat pemurah.
      c) beliau telah menolak jawatan kadi di Yaman pada masa            
          pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid.

B) Ketinggian ilmunya

       a) Imam Syafie berjaya membendung fahaman-fahaman yang
           mempengaruhi umat islam.
       b) membahagikan masa hidupnya satu pertiga untuk beribadat,
           satu pertiga untuk berehat, satu pertiga untuk kerjaya.

 

KELEBIHAN IMAM AS-SYAFIE.

A) Semasa beliau dalam kandungan, ibunya bermimpi keluiar bintang dari perutnya dan memancarkan cahaya.

B)  Beliau dapat menghafaz Al-Quran ketika berusia 9 tahun.

C)  Mempunyai suara yang merdu, pandai bersyair dan bersajak.

D)  Beliau pernah berjumpa dengan Rasullah dan beliau tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun.

E)  Beliau seorang kuat ingatan, berakhlak tinggi dan bermain panah.

 

flurline.gif (1468 bytes)

IMAM ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH IMAM MALIK RAHIMAHULLAH IMAM AHMAD HANBAL RAHIMAHULLAH

Emblem02Home.gif (3987 bytes)

flurline.gif (1468 bytes)